Plastové fólie

HR long

Jsou vyráběny na různé materiálové bázi, s pevnostní vložkou nebo bez vložky, a to pro různé způsoby použití. Rozdělují se do těchto skupin:


mPVC (fólie z měkčeného PVC)

Je určená především pro hydroizolace střešních plášťů a spodních částí staveb, ale také k izolacím jezírek a bazénů, výhodou je snadná svařitelnost a dobrá tvárnost při opracování detailů.


HDPE, LDPE (polyetylenové fólie)

Tyto fólie jsou rozsahem svého použití určeny zejména pro hydroizolace spodních částí staveb, zemních nádrží, rezervoárů, jímek aj. Vyznačují se vysokou chemickou odolností proti agresivním kapalinám. Menší nevýhodou některých typů je horší svařitelnost a tvárnost. Z těchto materiálů jsou vyráběny také vakuově tvarované neboli profilované fólie pro sanaci starších objektů, střešní zahrady aj.


TPO (termoplastický polyolefín)

Fólie z modifikovaných polyolefínů na bázi PP (polypropylen) nebo PE (polyetylén) s absencí změkčovadel a tudíž ekologickou nezávadností, dále vynikající rozměrovou stabilitou a dlouhou životností. Je určena pro všechny hydroizolace střešních plášťů a spodních častí staveb.Výborným parametrům fólie odpovídá také pořizovací cena.


Tloušťka plastových fólií se pohybuje v rozmezí 0,2 až 3 mm dle způsobu použití. Sváry (spoje) u těchto materiálů jsou prováděny několika způsoby: horkým vzduchem, horkým klínem, extruzní technikou, popř. lepením, záleží na druhu zvolené fólie. Aplikace je možná za teplot od -5°C do + 40°C.

Výrobci poskytují shodně na všechny typy plastových fólií včetně doplňků záruku minimálně 10 let, předpokládaná životnost je obecně až kolem padesáti let.

Materiály dostupné na našem trhu: FATRAFOL, ALKOR, SARNAFIL, COSMOFIN, LITHOPLAST, SIKA a jiné


Nejpoužívanějsí typ střešní plastové fólie (tloušťka: 1,2mm nebo 1,5mm)

Nejpoužívanější typ střešní plastové fólie