Zemní izolace

HR long

Jsou určeny pro izolační povlaky všech typů spodních částí staveb, proti zemní vlhkosti, agresivní tlakové a prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do spodních vod, dále také jako protiradonová bariéra.

U zemních hydroizolačních povlaků jsou využívány všechny typy plastových fólií, asfaltových pásů a prakticky i nátěrů, a to bezezbytku. Při požadavku zateplení spodní stavby, je tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu kladena na izolační povlak.

Plastové fólie jsou aplikovány v jedné nebo dvou vrstvách (pokud je vyžadován kontrolní systém), s oboustrannou geotextilií (podkladní a ochrannou), položeny volně na plochu vodorovnou, na plochách svislých zavěšeny volně na ukončovacích lištách. Tato technologie nevyžaduje přizdívku svislé izolace, ochranu tvoří geotextilie. Obdobně jsou prováděny montáže vakuově tvarovaných (profilovaných) fólií při sanacích objektů a u drenážních systémů, a to bez, nebo s jednostrannou geotextilií, eventuelně jejím nahrazením PE drenážní sítí, vytvoří se tak svislá drenážní stěna pro lepší odvod vody do drenážního potrubí.

Asfaltové pásy jsou nataveny na penetrovaný podklad, v jedné nebo dvou vrstvách. Pokud není aplikována tepelně izolační vrstva, jako ochrana poslouží izolační přizdívka, respektive ochranná geotextilie.


Aplikační materiály

Plastové fólie jsou vyráběny na různé materiálové bázi, s pevnostní vložkou nebo bez vložky, a to pro různé způsoby použití. více infromací

Asfaltové pásy jsou vyráběny velmi rozmanitě s širokou oblastí technického řešení. Kvalitu ovlivňuje především asfaltová směs a nosná vložka pásu. více informací

Nátěry jsou určeny jak pro povlakové krytiny střech, tak pro izolace spodních částí staveb a to proti vlhkosti i tlakové vodě. Jsou vyráběny na různé materiálové bázi, pro svůj způsob použití. Záruky a životnost těchto materiálů jsou specifikovány danými výrobci.

Nátěry dostupné na našem trhu: LADAX, AQUAFIN, COMBIFLEX, MAPELASTIK, PARAMO a jiné.

Tepelné izolace - povlakové krytiny, popř. izolace proti vodě se velmi často dodávají v kombinaci s tepelně izolační vrstvou (pěnové polystyreny, extrudované polystyreny, minerální desky), je-li požadováno zvýšení tepelně izolační schopnosti střešního pláště, respektive spodní části stavby. Izolační materiály mohou být dodávány i ve tvaru spádových klínů pro účinnější odvod dešťové vody ze střešního pláště ploché střechy.

Materiály na trhu: NOBASIL, ORSIL, ROCKWOOL, DOW, STYRODUR C a jiné


Reference


Asfalt

Zemní izolace - asfalt Zemní izolace - asfalt Zemní izolace - asfalt Zemní izolace - asfalt Zemní izolace - asfalt

Fólie

Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie Zemní izolace - fólie