Izolace

HR long

Ploché střechy

Jsou určeny pro povlakové krytiny všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou. Vhodné jsou pro všechna konstrukční řešení střech, tj. střechy jedno i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné, s násypem kameniva, zahradní úpravou, zavodněné apod.

více informací


Izolace teras

Na hydroizolační materiály, určené pro realizace teras, jsou kladeny obzvlášť vysoké nároky, jelikož po jejich zabudování pod krycí vrstvy – beton a dlažba, není možné tyto pak jednoduchým způsobem opravit a vyhnout se rekonstrukci celé terasy. Nejkvalitnějším řešením je použití vhodné plastové fólie určené pod zatěžovací vrstvu. Další variantou je aplikace plastové fólie s protiskluzovým povrchem, silnější tloušťky, která plní funkci pochůzí vrstvy. Lze ji položit přímo přes separační vrstvu (geotextili) na podkladní beton nebo na stávající dlažbu bez dalšího krytí.

více informací


Zemní izolace

Jsou určeny pro izolační povlaky všech typů spodních částí staveb, proti zemní vlhkosti, agresivní tlakové a prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do spodních vod, dále také jako protiradonová bariéra.

více informací


Speciální izolace

Jedná se výhradně o hydroizolační fólie, které jsou určeny především k izolacím částí staveb přicházející do styku s pitnou vodou, k izolacím vodojemů, zemních nádrží, rezervoárů, ale také zahradních jezírek a bazénů s různou povrchovou úpravou, kdy vodotěsnost a estetický vzhled zajišťuje fólie. Pro styk s pitnou vodou jsou převážně používány plastové fólie typu HDPE, TPO. Fólie z mPVC se používají především k izolacím zahradních jezírek, bazénů, nádrží apod. Tato fólie je velmi dobře tvárná, což je ocenitelné zejména u bazénů, pro finální estetický vzhled.

více informací