Asfaltové pásy

HR long

Jsou vyráběny velmi rozmanitě s širokou oblastí technického řešení. Kvalitu ovlivňuje především asfaltová směs a nosná vložka pásu.


Pásy z oxidovaného asfaltu

Tento druh pásu vyhovuje pro spodní stavby a podkladní střešní pásy. Nedoporučuje se jako vrchní střešní pás pro rychlé stárnutí a sklon ke vzniku prasklin při nízkých teplotách. Záruka je pět let, předpokládaná životnost deset až patnáct let.


Pásy z asfaltu modifikovaného APP (ataktický polypropylen)

Kvalitní pás vhodný pro vysoké teploty, střední odolností proti vzniku mrazových trhlin, pro všechna použití. Pro malé stárnutí je výborný jako vrchní střešní pás, méně však pro oblast s nízkými teplotami. Záruka je deset let, předpokládaná životnost třicet a více let.


Pásy z asfaltu modifikovaného SBS (styren-butadien-styren)

Jde o kvalitní pás určený nejen pro spodní stavby, ale především jako vrchní střešní pásy a pásy samolepící. Záruka v tomto případě je 10 let, předpokládaná životnost dvacet pět a více let.


Tloušťka asfaltových pásů se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 5,5 mm v šíří 1 m. Nosné vložky pásů jsou nenasákavé, tvořeny polyesterovou rohoží, skelnou rohoží, nebo jejich kombinací, hliníkovou fólií a to pro různé způsoby použití. Spodní stranu tvoří buď pískový posyp, PE fólie nebo snímací fólie. Horní strana je chráněna pískovým nebo břidličným posypem, popř. hliníkovou fólií. Sváry jsou prováděny plamenem, některé typy lze svařovat horkým vzduchem.

Materiály dostupné na našem trhu: SOPREMA, VEDAG, DEKTRADE, ICOPAL, BITUMAT, MATAKI a jiné


Barevné provedení

Barevné provedení

Nejpoužívanější typ střešního modifikovaného asfaltového pásu (tloušťka 4,2mm nebo 5,2mm)

Asfaltový pás