Pojistné krytí

HR long

Naše firma má sjednané pojistné krytí do výše 3.000.000,-Kč pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou nebo vzniklou jiné osobě, v přímé souvislosti s činností naší firmy ( zatečení, zahoření aj.), v průběhu realizace díla.